החוק להגנה על העובדות מפני האמת בזירה הציבורית

גם לכם יש הרגשה שמשקרים לנו? כלומר, ברור שמשקרים לנו: מפרסמים טוענים שהמוצר שלהם הוא הכי טוב בעולם, בנקים מתחזים לדורשי טובתנו, הילדים אומרים שלא עשו שום דבר ותסריטאים בודים להנאתנו (לפחות, הם חושבים שאנחנו נהנים מפרי יצירתם) דברים שלא היו ולא נבראו. אני מתכוון לכך שהאנשים שבידם הפקדנו את ניהול ענייני הציבור משקרים לנו.

אני גם לא מתכוון שמסתירים מפנינו את האמת. כבר למדנו מפי רבנו סֶר הָמְפְרִי אָפֶּלְבִּי שאין שלטון ללא סודות. אבל אפילו סֶר הָמְפְרִי לא אוהב שפוליטיקאים משקרים (לפחות לא כשאפשר לתפוס אותם בשקר).

ואני, אני חי בתחושה שמשקרים לי בפרצוף, ועוד מנצלים תרוצים כמו בטחון המדינה כדי להגן על השקרים הללו, שלא נועדו אלא להסיר אחריות על כשלונות, לחרחר ריב ומדון ולקדם את ענייניהם של השקרנים עצמם – כלומר, להסיט, להסית ולהטיס. זאת אולי האמת הפוליטית שלהם, אבל האמת משתנה מאדם לאדם (ומאדם לחווה, ומחווה לחווה, ומחווה לאדם וחוזר חלילה).

ברוח המפלגה להתקדמות מתונה במסגרת החוק, מיסודו של יָרוֹסְלָב הָאשֶק נ"ע, אני מתכבד אם-כן להציע את החוק להגנה על העובדות מפני האמת בזירה הציבורית.

  1. בחוק זה –

 "עובד ציבור" – כל מי שמשכורתו או חלק ממנה משולם מכספי מדינה, למעט מקבלי קצבאות ביטוח לאומי מסיבות שונות. לצורך חוק זה יחשבו עובדי מערכת החינוך היסודי, העל-יסודי והגבוה כמי שתחום עיסוקם הוא האמת ולא העובדות, ולא יחול עליהם חוק זה, אלא אם הם משמשים גם בתפקידים ציבוריים אחרים.

"שקר" – אמירה המציינת כעובדה דברים שניתן להוכיח כי אינם עובדה.

"שגגה" – אמירת שקר בתום לב, בשל אי ידיעת העובדות.

"זירה ציבורית" – כל אפיק התבטאות המיועד למפרע להגיע לאוזני ציבור רחב, כולל נאומים בפני קהל, דברים הנאמרים בפורומים ציבוריים לרבות מוסדות המדינה, דברים הנאמרים לאמצעי התקשורת השונים.

1. א. עובד ציבור אשר אמר דבר שקר בזירה הציבורית בפעם הראשונה ינזף רשמית, והודעה על כך תתפרסם בהבלטה נאותה באמצעי התקשורת השונים.

    ב. עובד ציבור אשר אמר דבר שקר בזירה הציבורית בפעם השניה, יקנס בסכום השווה למשכורתו החודשית, קנס אשר ישולם לאורך 12 חודשים.

    ג. עובד ציבור אשר אמר דבר שקר בזירה הציבורית בפעם השלישית יחשב כמי שדבק בו קלון, ויאסר עליו לשמש כעובד ציבור במהלך 10 השנים הקרובות.

2. א. עובד ציבור אשר הואשם באמירת שקר בזירה הציבורית והוכיח כי אמר שגגה, יוזהר על ידי בית המשפט.

    ב. לעובד ציבור שאמר שקר בזירה הציבורית בנוגע לעניינים הנמצאים בתחומי אחריותו כפי שנקבעו בחוק או על פי הנוהג המקובל, יעמוד טיעון השגגה רק בפעמיים הראשונות שנמצא אשם בעברה כזו. אם ימצא שוב אומר שקר בזירה הציבורית בנוגע לעניינים הנמצאים בתחומי אחריותו כאמור, יחשב הדבר לשקר [מטעמי רשלנות. בשביל מה אנחנו משלמים לו?].

    ג. לעובד ציבור שאמר שקר בזירה הציבורית בנוגע לעניינים אשר אינם נמצאים בתחומי אחריותו כפי שנקבעו בחוק או על פי הנוהג המקובל, יעמוד טיעון השגגה רק בשלוש הפעמים הראשונות שנמצא אשם בעברה כזו. אם ימצא שוב אומר דברי שקר בזירה הציבורית בנוגע לעניינים שאינם נמצאים בתחומי אחריותו כאמור, יחשב הדבר לשקר [מטעמי חוסר זהירות. שיברר לפני שהוא פותח את הפה. מה הוא חושב לעצמו?].

3. א. אמירת שקר בזירה הציבורית במקרה שבו אמירת אמת תביא בסבירות גבוהה לפגיעה ממשית בבטחון המדינה, לא תחשב כאמירת שקר או שגגה.

    ב. היה וטען עובד ציבור כי אמר דבר שקר בזירה הציבורית מטעמי בטחון המדינה, יתברר הדבר בדלתיים סגורות בפני בית משפט.

    ג. במקרה שיקבע בית המשפט כי לא היתה סבירות גבוהה לפגיעה ממשית בבטחון המדינה אילו היה עובד הציבור אומר אמת בזירה הציבורית, יקנס עובד הציבור בסכום השווה למשכורתו החודשית, אשר ישולם לאורך 12 חודשים. קנס זה איננו מבטל כל קנס או עונש אחר העשוי להיות מוטל על עובד הציבור בשל אמירת שקר בזירה הציבורית.

    ד. עובד ציבור אשר בית המשפט קבע כי בשני מקרים טען טענת שווא כי אמר בזירה הציבורית דבר שקר מטעמי בטחון המדינה, יחשב כמי שדבק בו קלון ויאסר עליו לשמש כעובד ציבור במהלך 10 השנים הקרובות.

 

 

הציבור הרחב מוזמן להביע את דעתו, להציע תיקונים, להצביע על כשלים בניסוח החוק, להתווכח, להסכים או סתם לבזות.

והיה מחננו טהור.